AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Staying in a hotel costs ______ renting a room in a dormitory for a week.

  • A. twice as much as
  • B. as much as twice
  • C. twice more than
  • D. twice as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Câu so sánh

  Giải thích:

  Cấu trúc so sánh gấp nhiều lần: số nhân (twice, three times…) + as +… + as

  Tạm dịch: Ở trong khách sạn tốn kém gấp đôi so với thuê một căn phòng trong ký t c xá trong một tuần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>