YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The phrase "exposed to" in line 2 could best be replaced by which of the following?

  • A. in contact with
  • B. familiar with
  • C. displaying
  • D. conducting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Cụm từ "exposed to" ở dòng 2 có thể được thay thế bằng?

  A. tiếp xúc với                        B. quen với

  C. hiển thị                               D. tiến hành

  "exposed to" = in contact with: tiếp xúc với

  Children exposed to high doses of lead often suffer permanent nerve damage, mental retardation, blindness, and even death.

  Trẻ tiếp xúc với chì ở liều lượng cao thường bị tổn thương lâu dài về thần kinh, thiểu năng trí tuệ, mù mắt, thậm chí mất mạng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>