AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "dilapidated" is closest in meaning to which of the following?

  • A. unpainted
  • B. decorated
  • C. broken down
  • D. poorly painted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "dilapidated" có ý nghĩa gần nhất với từ nào sau đây?

  A. không được sơn                 B. trang trí

  C. hỏng hóc                             D. được sơn một cách rất tệ

  "dilapidated" = broken down: đổ nát, hỏng hóc

  Children living in older, dilapidated houses are particularly at risk.

  Đặc biệt là trẻ sống trong những ngôi nhà cũ đổ nát thì càng dễ bị nhiễm chì hơn nữa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>