AMBIENT
 • Câu hỏi:

  You never really know where you are with her as she just blows hot and cold.

  • A. keeps going
  • B. keeps taking things
  • C. keeps changing her mood
  • D. keeps testing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  blow hot and cold: hay thay đổi ý kiến, dao động.

  keep going: luôn đi                                                      keep taking things: luôn lấy các thứ

  keep changing her mood: luôn thay đổi tâm trạng      keep testing: luôn kiểm tra

  => blow hot and cold = keep changing her mood

  Tạm dịch: Bạn không bao giờ thực sự biết mình đang ở đâu với cô ấy vì cô ấy hay thay đổi ý kiến.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>