AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the main thrust of paragraph 1?

  • A. Government is providing incentives to girls.
  • B. Government is trying to decipher implications of the census records.
  • C. Government is devising polices to undermine the position of boys in the society.
  • D. Government is extending incentives to encourage parents with single girls.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: 

  Nọi dung chính của đoạn 1 là gì?

  A. Chính phủ đang tạo ra các ưu đãi cho trẻ em gái.

  B. Chính phủ đang cố gắng để giải mã các hàm ý của các hồ sơ điều tra dân số.

  C. Chính phủ đang xây dựng các chính sách để làm suy yếu vị trí của con trai trong xã hội.

  D. Chính phủ đang mở rộng ưu đãi để khuyến khích cha mẹ có con gái.

  Thông tin: The Government has embarked on policies extending innumerable incentives to the families bearing girls. Monetary support, free education, guaranteed employment is being gifted to parents who gift the country with a girl child.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>