• Câu hỏi:

  Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông Hồng là nơi 

  • A. được canh tác nhiều nhất.
  • B. thường xuyên được bồi đắp phù sa.
  • C. có nhiều ô trũng ngập nước.
  • D. không được bồi đắp phù sa hàng năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC