RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào không đúng khi nói về đai ôn đới gió mùa trên núi ?

  • A. Nhiệt độ mùa đông dưới 5oC.
  • B. Có tính chất khí hậu ôn đới.
  • C. Quanh năm nhiệt độ dưới 150C
  • D. Mưa nhiều độ ẩm tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>