• Câu hỏi:

  Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

  • A. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
  • B. rừng cận xích đạo gió mùa.
  • C. rừng xích đạo gió mùa.
  • D. rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC