YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

                                                           Sự biến động diện tích rừng qua một số năm

  Năm

  Tổng diện tích có rừng (triệu ha)

  Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)

  Diện tích rừng trồng (triệu ha)

  Độ che phủ (%)

  1943

  14,3

  14,3

  0

  43,0

  1983

  7,2

  6,8

  0,4

  22,0

  2005

  12,7

  10,2

  2,5

  38,0

  Để thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm vẽ biểu nào thích hợp nhất ?

  • A. Cột
  • B. tròn
  • C. kết hợp
  • D. đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA