• Câu hỏi:

  Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với nước nào sau đây ?

  • A. Lào, Campuchia.
  • B. Trung Quốc, Lào, Camphuchia.
  • C. Thái Lan, Campuchia.
  • D. Trung Quốc, Campuchia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC