• Câu hỏi:

  Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa không có loại rừng nào sau đây ? 

  • A. Rừng ngập mặn trên đất mặn ven biển
  • B. Rừng thường xanh trên đá vôi. 
  • C. Rừng lá kim trên đất feralit đỏ vàng.
  • D. Rừng tràm trên đất phèn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC