• Câu hỏi:

  Hai bể dầu lớn nhất ở thềm lục địa nước ta là

  • A. bể Cửu Long Bể Sông Hồng.
  • B. bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long.
  • C. bể Sông Hồng và Bể Trung Bộ.
  • D. bể Thổ Chu - Mã Lai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC