YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai bể dầu lớn nhất ở thềm lục địa nước ta là

  • A. bể Cửu Long Bể Sông Hồng.
  • B. bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long.
  • C. bể Sông Hồng và Bể Trung Bộ.
  • D. bể Thổ Chu - Mã Lai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA