• Câu hỏi:

  Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là

  • A. đới rừng nhiệt đới gió mùa. 
  • B. đới rừng nhiệt đới.
  • C. đới rừng xích đạo.
  • D. đới rừng gió mùa cận xích đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC