RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ là 

  • A. gió Tây Nam.
  • B. gió Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.
  • C. gió Đông Bắc.
  • D. gió Đông Bắc cùng với dải hội tụ nhiệt đới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>