• Câu hỏi:

  Thiên nhiên vùng núi nào sau đây mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa? 

  • A. Vùng núi cao Tây Bắc.
  • B. Vùng núi Trường Sơn.
  • C. Vùng núi thấp Tây Bắc.
  • D. Vùng núi Đông Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC