YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi Duyên hải miền Trung? 

  • A. Lũ lên, xuống chậm và kéo dài.
  • B. Dòng sông ngắn và dốc.
  • C. Lòng sông cạn và nhiều cồn cát.
  • D. Chế độ nước thất thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>