• Câu hỏi:

  Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai con sông lớn nào sau đây?

  • A. Sông Hồng và sông Đà.
  • B. Sông Hồng với sông Chảy.
  • C. Sông Đà và sông Mã.
  • D. Sông Đà với sông Lô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC