• Câu hỏi:

  Khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc không có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Có 2 - 3 tháng nhiệt độ dưới 180C.
  • B. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
  • C. Biên độ nhiệt năm thấp, có mùa đông lạnh.
  • D. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC