• Câu hỏi:

  Theo công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 thì vùng đặc quyền kinh tế của nước ta rộng 200 hải lí được tính từ 

  • A. đường cơ sở trở ra.
  • B. giới hạn ngoài của vùng lãnh hải trở ra.
  • C. vùng có độ sâu 200m.
  • D. ngấn nước thấp nhất của thuỷ triều trở ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC