YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việt Nam vừa gắn với lục địa vừa thông ra đại dương nào ?

  • A. Gắn với lục địa Á - Âu và thông ra Đại Tây Dương.
  • B. Gắn với lục đại Á - Âu thông ra Thái Bình Dương.
  • C. Gắn với một phần lục địa Phi thông ra Thái Bình Dương.
  • D. Gắn với lục địa Á - Âu và thông ra Ấn Độ Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA