• Câu hỏi:

  Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam vì: 

  • A. Miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam.
  • B. Miền Bắc có nền nhiệt cao hơn miền Nam.
  • C. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa Tây Nam và vĩ độ thấp hơn.
  • D. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa Tây Nam và vĩ độ cao hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC