AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam có thể học tập được bài học kinh nghiệm nào từ chính sách đối ngoại mềm dẻo của Nhật Bản để giải quyết vấn đề đối ngoại hiện nay?

  • A. Giải quyết theo các nguyên tắc hòa bình thông qua các diễn đàn quốc tế.
  • B. Coi trọng quan hệ với các nước trong khu vực.
  • C. Coi trọng quan hệ ngoại giao với các nước lớn.
  • D. Giữ vững nguyên tắc độc lập chủ quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: liên hệ.

  Cách giải:

  Chinh sách ngoại giao của Nhật Bản hiện nay luôn tôn trọng nguyên tắc hòa bình qua các diễn đàn quốc tế, giải quyết các tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế.

  => Đây là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề đối ngoại hiện nay

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>