ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vì sao năm 1929, cách mạng Việt Nam diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản?

  • A. Có sự mâu thuẫn sâu sắc về ý thức hệ.
  • B. Nhận thức của các hội viên về việc thành lập Đảng Cộng sản giữa các kì bộ không đồng đều.
  • C. Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài nên không kịp thời chỉ đạo cách mạng.
  • D. Các kì bộ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên hoạt động riêng rẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận.

  Do nhận thức cơ các hội viên về việc thành lập Đảng không đồng đều nên mới dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng xoay quanh vấn đề thành lập Đàng Cộng sản. Đây cũng là lí do trực tiếp đưa đến sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản vào năm 1929, hoạt động tranh giành ảnh hướng lẫn nhau.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>