AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây không đúng về cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

  • A. Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
  • B. Đảng Bônsêvich nắm quyền lãnh đạo.
  • C. Lật đổ được chính phủ lâm thời.
  • D. Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 11 trang 50, suy luận.

  Cách giải.

  Hình thức đấu tranh chủ yếu của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là khởi nghĩa vũ trang.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>