YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là không đúng về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)?

  • A. Là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
  • B. Gây hậu quả nặng nề về người và của cho nhân loại.
  • C. Mĩ và Nhật là những nước được hưởng nhiều lợi nhất từ chiến tranh.
  • D. Làm xuất hiện nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  • Các đáp án A, B, C đều thuộc nội dung của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
  • Đáp án D: nhà nước vô sản đầu tiên được thành lập là hệ quả của cách mạng tháng Mười Nga, giải quyết mâu thuẫn của nước Nga, không phải hệ quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA