AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc Dân đảng là

  • A. địa bàn hoạt động
  • B. thành phần tham gia
  • C. phương pháp và hình thức đấu tranh
  • D. khuynh hướng cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: So sánh

  Cách giải:

  • Việt Nam Quốc dân đảng là đảng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
  • Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tố chức theo khuynh hướng vô sản.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>