YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) khác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chỉ hợp tác liên minh về?

  • A. kinh tế và quân sự.
  • B. kinh tế và văn hóa.
  • C. kinh tế và chính trị. 
  • D. tiền tệ, chính trị và văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  • Liên minh châu Âu (EU) hợp tác toàn diện về nhiều mặt.
  • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chỉ hợp tác về kinh tế và văn hóa.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>