AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để vì không

  • A. đem lại quyền lợi cho nhân dân.
  • B. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • C. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
  • D. thành lập được nước Trung Hoa mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk lóp 11 trang 17.

  Cách giải:

  • Cách mạng Tân Hợi tuy thành lập Dân quốc nhưng đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>