AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy” vì

  • A. Cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt.
  • B. Hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.
  • C. Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
  • D. Cuộc đấu tranh ở đây đã làm nâng chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp:

  Cách giải:

  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được coi là “lục địa ngủ kĩ” do phong trào đấu tranh giành độc lập ỏ khu vực này chưa phát triển mạnh.

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơ bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt, biến Châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA