AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN là nội dung chủ yếu của học thuyết?

  • A. Kaiphu
  • B. Phucưđa và lcaiphu
  • C. Miyadaoa và Hasimôtô
  • D. Phucưđa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 56.

  Cách giải.

  Chính sách đối ngoại mới của Nhật Bản trong giai đoạn từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX được thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và Kaiphu (1991).Nội dung chủ yếu của các học thuyết này là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị,văn hóa, xã hộ với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>