AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884), tình hình sau trận cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) có điểm gì khác so với trận cầu Giấy làn thứ nhất (21-12-1873)?

  • A. Triều đình vẫn ảo tưởng vào con đường thương thuyết.
  • B. Quân Pháp ở Hà Nội và Bắc Kì vô cùng hoảng sợ.
  • C. Nhân dân cả nước vui mừng phán khởi.
  • D. Chính phủ Pháp càng đặt quyết tâm xâm lược nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  • Với chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất (21-12-1873) khiến cho thực dân Pháp hoang mang lo sợ và tìm cách thương lượng.
  • Với chiến thắng cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), chính phủ Pháp càng đặt quyết tâm xâm lược nước tA. Lí do là sau chiến thắng này, vua Tự Đức, triều đình nhà Nguyễn ngày càng rối ren. Vì thế, Pháp đã quyết định đánh thẳng vào Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>