AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề cần chú ý đầu tiên trong việc phát triển đàn gia súc ở nước ta hiện nay là:

  • A. phát triển thêm các đồng cỏ
  • B. nắm bắt nhu cầu của thị trường
  • C. đảm bảo chất lượng của con giống, thú y
  • D. đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vấn đề cần chú ý đầu tiên trong việc phát triển đàn gia súc ở nước ta hiện nay là đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi. Vì đặc trưng của chăn nuôi ở nước ta là phụ thuộc nhiều vào cơ sở thức ăn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA