AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ GDP/người một số nước Đông Nam Á.

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào của các nước Đông Nam Á từ năm 2000 đến 2015

  • A. Quy mô GDP bình quân theo đầu người
  • B. Tốc độ tăng GDP qua các năm
  • C. Tốc độ tăng GDP bình quân theo đầu người
  • D. Cơ cấu GDP bình quân theo đầu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thể hiện Quy mô GDP bình quân theo đầu người. (đơn vị của biểu đồ là USD / người => biểu đồ thể hiện giá trị thực hay quy mô GDP bình quân theo đầu người).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>