AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là phát biểu chưa đúng khi nói về thiên tai ở nước ta?

  • A. Chỉ diễn ra ở miền Bắc
  • B. Hoạt động ngày càng phức tạp
  • C. Hậu quả mang lại ngày càng lớn
  • D. Bão gây thiệt hại nặng nề nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu chưa đúng khi nói về thiên tai ở nước ta là “Chỉ diễn ra ở miền Bắc” vì mọi miền trên cả nước đều chịu ảnh hưởng của các thiên tai, mỗi vùng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn của 1 hay nhiều loại thiên tai. Ví dụ Duyên hải Nam Trung Bộ ảnh hưởng nặng nề của bão, Nam Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA