AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta, vùng nào sau đây có nhiều đô thị nhất

  • A. Đồng bằng sông Hồng
  • B. Đông Nam Bộ
  • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ở nước ta, vùng có nhiều đô thị nhất là Trung du và miền núi Bắc Bộ với 167 đô thị năm 2006 (sgk Địa li s12 trang 78).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>