AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là phát biểu chưa đúng về nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

  • A. Quy mô sản xuất lớn, tập trung
  • B. Phân bố rộng khắp cả nước
  • C. Áp dụng mạnh mẽ khoa học kĩ thuật
  • D. Sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu chưa đúng về nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là Phân bố rộng khắp cả nước. Vì hiện nay nông nghiệp cổ truyền còn phổ biến trên nhiều vùng lãnh thổ còn nông nghiệp hàng hóa phát triển ở những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, các vùng gần các trục giao thông, các thành phố lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>