AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế nước ta thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo?

  • A. Nhà nước
  • B. Có vốn đầu tư nước ngoài
  • C. Tập thể
  • D. Tư nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trong nền kinh tế nước ta thành phần kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo (sgk Địa lí 12 trang 84).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>