AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nhận định đúng về ngành công nghiệp của Hoa Kì?

  • A. Cơ cấu gồm ba nhóm ngành
  • B. Tỉ trọng ngày càng tăng
  • C. Công nghiệp chế biến có vai trò quan trọng
  • D. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nhận định không đúng về ngành công nghiệp của Hoa Kì là “Tỉ trọng ngày càng tăng”. Vì tỉ trọng giá trị sản lượng của công nghiệp trong cơ cấu GDP Hoa Kì có xu hướng giảm: năm 1960 là 33,9%; năm 2004 là 19,7%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>