RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Sản lượng lương thực có hạt của nước ta

  (đơn vị: nghìn tấn)

  Năm

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Cả nước

  44632.2

  47235.5

  48721.6

  49231.6

  59178.5

  50498.3

  Đồng bằng sông Hồng

  7013.8

  71732

  7046.0

  6829.8

  6941.2

  6939.1

  Đồng bằng sông Cửu Long

  21796.0

  23486.8

  24534.6

  25248.8

  25475

  25924.9

  Các vùng còn lại

  15822.4

  16575.5

  17132.0

  17153.0

  17762.3

  17634.3

  Từ bảng số liệu, biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng lương thực có hạt phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010 – 2015?

  • A. Cột
  • B. Miền
  • C. Tròn
  • D. Đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu nhiều năm (>3 năm) là biểu đồ miền.

  =>Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng lương thực có hạt phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010 – 2015 là biểu đồ miền.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>