AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (đơn vị: tỉ đồng)

  Năm

  Tổng số

  Chia ra

  Lương thực

  Rau, đậu

  Cây CN

  Cây khác

  2005

  331424,4

  194774,7

  30887,0

  78970,0

  26792,7

  2013

  442954,4

  242946,0

  45566,2

  120783,9

  33658,3

  Từ bảng số liệu trên, nhận định nào đây đúng nhất về ngành trồng trọt?

  • A. Lương thực tăng tỉ trọng
  • B. Rau đậu giảm tỉ trọng
  • C. Giá trị cây công nghiệp tăng nhanh nhất
  • D. Cây rau đậu tăng chậm hơn tổng số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, và công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100%.

  Ta có bảng tốc độ tăng trưởng Giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ 2005 đến 2013.

  Đơn vị: %

  Năm

  Tổng số

  Chia ra

  Lương thực

  Rau, đậu

  Cây CN

  Cây khác

  2005

  100

  100

  100

  100

  100

  2013

  133,7

  124,7

  147,5

  152,9

  125,6

  => nhận định đúng nhất về ngành trồng trọt là Giá trị cây công nghiệp tăng nhanh nhất, tăng 152,9 % tương đương 1,5 lần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>