AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta?

  • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi
  • B. Thị trường tiêu thụ
  • C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật
  • D. Lao động nhiều kinh nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là Thị trường tiêu thụ ổn định. Nếu thị trường thế giới biến động sẽ tạo sự bất ổn cho sản xuất cây công nghiệp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>