AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi nào được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì?

  • A. Bán đảo A-las-ca
  • B. Ngũ Hồ
  • C. Bán đảo Flo–ri– đa
  • D. Quần đảo Ha – oai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nơi được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì là Quần đảo Ha – oai.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>