AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trong các trung tâm kinh tế sau, trung tâm nào có tỉ trọng công nghiệp chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP?

  • A. TP. Hồ Chí Minh
  • B. Hà Nội
  • C. Vũng Tàu
  • D. Biên Hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trong các trung tâm kinh tế sau, trung tâm Vũng Tàu có tỉ trọng công nghiệp chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP, chiếm tới 90% GDP.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>