AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Địa điểm nào sau đây có mùa đông tương đối ấm, mùa hạ nóng, mưa vào thu – đông?

  • A. Lạng Sơn
  • B. Huế
  • C. Hà Nội
  • D. TP. Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Địa điểm có mùa đông tương đối ấm, mùa hạ nóng, mưa vào thu – đông là Huế ( Huế đón gió Đông Bắc qua biển nên mưa nhiều vào Thu Đông)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>