AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc xác định các sản phẩm chuyên môn hóa trong nông nghiệp chủ yếu dựa vào

  • A. nhu cầu thị trường
  • B. điều kiện tự nhiên
  • C. giá trị sản phẩm
  • D. nhu cầu tại chỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Việc xác định các sản phẩm chuyên môn hóa trong nông nghiệp chủ yếu dựa vào nhu cầu của thị trường. Người nông dân quan tâm đến thị trường thiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra (sgk Địa lí 12 trang 89).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>