AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN có các bước:

  (1)Tách ADN ra khỏi tế bào và nhân tế bào

  (2)Kết tủa ADN trong dịch tế bào bằng cồn

  (3)Nghiền mẫu vật

  (4)Tách ADN ra khỏi lớp cồn

  Thứ tự đúng để tiến hành thí nghiệm là

  • A. 3 → 1 → 4 → 2  
  • B. 3 → 2 → 4 → 1  
  • C. 2 → 4 → 3 → 1     
  • D. 3 → 1 →2 → 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA