AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới sinh vật nào có đủ các hình thức dinh dưỡng: quang tự dưỡng, hoá tự dưỡng, dị dưỡng cộng sinh, dị dưỡng kí sinh, dị dưỡng hoại sinh?

  • A. Giới Động vật
  • B. Giới Thực vật
  • C. Giới Nấm
  • D. Giới Khởi sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>