AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành

  • A. cơ thể  
  • B. hệ cơ quan   
  • C. mô         
  • D. cơ quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>