AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểm tra một tế bào thực vật trong môi trường sống thích hợp về các thông số:

  1.Khả năng hô hấp.

  2.Khả năng quang hợp.

  3.Khả năng tạo enzim.

  4.Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.

  Có bao nhiêu thông số có thể dùng để kiểm tra xem tế bào đó còn sống hay đã chết?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>