YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chu trình Canvin gọi là chu trình C3. Vì:

  • A. các chất tham gia vào chu trình có 3 Cacbon
  • B. chu trình Canvin diễn ra gồm 3 giai đoạn
  • C. chất nhận CO2 đầu tiên của chu trình có 3 Cacbon
  • D. sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên của chu trình có 3 Cacbon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>